മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback

❴Ebook❵ ➨ മതിലുകള്‍ Author Vaikom Muhammad Basheer – Cloudunblock.co തിരുവനന്തപുരം സെന്‍‌ട്രല്‍ ജയിലിന്റെ പശ്‌ചാത്തലത്തില്‍ ബഷീര്‍ എഴുതിയ അതിരുവനന്തപുരം സെന്‍‌ട്രല്‍ ജയിലിന്റെ പശ്‌ചാത്തലത്തില്‍ ബഷീര്‍ എഴുതിയ അസാധാരണമായ ഒരു പ്രണയ കഥയാണ് മതിലുകള്‍ ‘കൌമുദി ’ ആഴ്‌ചപതിപ്പിന്റെ 1964 ലെ ഓണം വിശേഷാല്‍ പ്രതിയിലാണ് മതിലുകള്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്ടി കെ പരീക്കുട്ടി ചന്ദ്രതാ?.

?യുടെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിച്ച ‘ഭാര്‍ഗവീനിലയം ’ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ബഷീര്‍ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കൌമുദി പത്രാധിപരായ കെ ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ കൈവശപ്പെടുത്തി ഇതു വിശേഷാല്‍ പ്രതിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ പോകുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് ബഷീര്‍ തിരുവ?.

മതിലുകള്‍ pdf മതിലുകള്‍ PDF/EPUB?യുടെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിച്ച ‘ഭാര്‍ഗവീനിലയം ’ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ബഷീര്‍ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കൌമുദി പത്രാധിപരായ കെ ബാലകൃഷ്‌ണന്‍ കൈവശപ്പെടുത്തി ഇതു വിശേഷാല്‍ പ്രതിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ പോകുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ് ബഷീര്‍ തിരുവ?.

മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback

മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback Vaikom Muhammad Basheer is regarded as one of the prominent literary figures ever existed in india He was a legend in KeralaHe was one of those outspoken figures who revolutionized Malayalam Literature and Thus the World Literature itself with his dauntless sarcasm satire and black humorOften referred to as the Beypore Sultan the king of Beypore by the colleagues he was one of the promine

10 thoughts on “മതിലുകള്‍

 1. Nandakishore Varma Nandakishore Varma says:

  മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback മതിലുകള്‍ pdf, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBBasheer's fictionalised prison memoir of his love affair with a voice Basheer in the men's prison falls in love with Narayani in the women's prison on the other side of the wall By the time they arrange a tryst to meet inside the prison's infirmary Basheer is releasedA signature tragicomic tale from the master


 2. Arun Raju Arun Raju says:

  മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback മതിലുകള്‍ pdf, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBi have read almost all of Bhashir'swe have COMPLETE WORKS OF VAIKOM MUHAMMED BHASHEER the unbearable feeling after missing a chance of meeting someone who is recognised only by her voice and the feeling of upon released from prisonthe writer puts you in a dilemma which cant be expressed fully it can only be experiencedthat emotion which is difficult to expressonly such a great writer like BHASHEER can pen down such aesthetic feelings


 3. Dhanaraj Rajan Dhanaraj Rajan says:

  മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback മതിലുകള്‍ pdf, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBFour and Half StarsLong back I read it I loved it when I read it


 4. Younus TM Younus TM says:

  മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback മതിലുകള്‍ pdf, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBA beautiful love story But the ending is pretty confusing


 5. Kiran Kiran says:

  മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback മതിലുകള്‍ pdf, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBa love story by mohamma basheer


 6. Shiva Subbiaah kumar Shiva Subbiaah kumar says:

  മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback മതിലുകള്‍ pdf, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBBlog the BookMathilukal Wall is about the author himself and his never met love both are imprisoned and separated by a huge wall that divides their prisonsGot to know about this ace Malayalam writer and purchased three of his books that was translated in Tamil


 7. Dinesh Sunder Dinesh Sunder says:

  മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback മതിലുകള്‍ pdf, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBOne could feel good of the life of prisoners the freedom they enjoy by the way the author describes it 'Why should I go to the jail outside the prison?' The yearning for love and life makes it a compelling read


 8. K K K K says:

  മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback മതിലുകള്‍ pdf, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBYou can go Mr Basheer you are freesaid the jailorWhy should I be freewho wants freedom?What prompted Basheer to say that he did not want freedom from imprisonment? Read the beautiful story


 9. Meera S Meera S says:

  മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback മതിലുകള്‍ pdf, മതിലുകള്‍ PDF/EPUB I saw the movie first After that I was eager to read the book Its a short novel but very touching Loved Basheer's writing and his simplicity


 10. Sreehari Sreehari says:

  മതിലുകള്‍ PDF ¸ Paperback മതിലുകള്‍ pdf, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBMathilukal is a short and simple novel written by Vaikkom Muhammed Bashir The novel portrays Basheer's life incident at a jail in which he fell in love with a lady But the novel ends with a tragedy that they won't see each other The lady Narayani with just 22 years of age is the only young one in that women jail The


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *